~  ONLINE FİYAT TALEP FORMU  

Poliçe teklifimiz, işaretlediğiniz teminatlar doğrultusunda fiyatlandırılacak ve tarafınıza sunulacaktır.

CİHAZLARIN BULUNDUĞU İŞYERİNİN ÖZELLİKLERİ

Riziko adresi
Bulunduğu kat
İştigal konusu
Binanın yapı tarzı Betonarme
Kagir
Çelik konstrüksiyon
Ahşap
Su baskını, taşması riskleri var mıdır?Evet    Hayır
Yanıtınız "evet" ise size uyan riskleri seçiniz Su kütlesi
Aşırı yağış
Kanalizasyon taşması
Diğer
Cihazların çevresinde tehlikeli madde kullanılıyor mu?Evet    Hayır
Yanıtınız "evet" ise size uyan riskleri seçiniz Asitler
Kimyasal maddeler
Patlayıcılar
Alkali
Test solusyonları
İzotoplar
Diğer

VERİLEN TEMİNATLAR

  • Yangın, yıldırım, infilak
  • Çalınma
  • Arızalar
  • Düşme
  • Kırılma
  • Sel, su baskını

İSTEĞE BAĞLI EK TEMİNATLAR

(Poliçenizde bulunmasını arzu ettiğiniz teminatları işaretleyiniz)
Deprem
Terör
Enflasyon

SİGORTALANACAK CİHAZLARIN LİSTESİ

Cins Marka Seri No. Değer* Sabit
Taşınır
Yeni
Eski
Bakım
Anlaşması
Var - Yok
ST YE VY
ST YE VY
ST YE VY
ST YE VY
ST YE VY
ST YE VY
ST YE VY
ST YE VY
ST YE VY
ST YE VY
* Cihazın değerini hesaplarken, fatura bedeli üzerine gümrük vergileri, nakliyat giderleri, montaj giderleri gibi cihazın tekrar temini halinde ödemeniz gereken miktarları da ekleyiniz ve sigorta yaptırdığınız tarihteki satış değerini göz önüne alınız. Üretimi duran araçlar o günkü rayiç bedelleri üzerinden fiyatlandırılmalıdırlar.

SİGORTALI BİLGİLERİ

İsim - soyisim veya ünvan*
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
E-mail*
Telefon*
Fax
Adres
Tercih ettiğiniz geri bildirim şekli E-mail  Telefon  Fax
Bize iletmek istediğiniz notlar
(*Doldurulması zorunludur.)

  • Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve herhangi birinde değişiklik olursa, acenteliğime haber vereceğimi kabul ve beyan ederim.
  • Bu form poliçe niteliği taşımaz.
  • Elektronik cihaz poliçeleri muafiyetli poliçelerdir.
  • Tüm elektronik cihazların değerleri belirlenirken, o günün yeni satış bedelleri, eğer üretimi durmuş ise o günkü rayiç bedelleri üzerinden sigortalanmalıdır. Düşük değerde sigortalanacak elektronik cihazlara, hasar halinde eksik sigorta uygulanacaktır. Yangın, yıldırım, infilak, su baskını, duman, çalınma, genel grev, lokavt, kötü niyetli halk hareketleri, terör vb. sigorta kapsamı altındadır. Sadece işyerleri için geçerlidir ve cihazların sürekli bakımının yapıldığına dair bakım sözleşmesi istenmektedir.
  

Siyahoğlu Sigorta Acenteliği A.Ş.
www.siyahoglu.com© - www.siyahoglu.com.tr© ~ Tüm hakları saklıdır.